ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1078
ผู้ร้อง นายบุญยิ่ง อุตเจริญ
เรื่อง ขอซ่อมแซมสะพาน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ทางเทศบาล ช่วยไปซ่อมแซมสะพานทางข้ามหลังท่อชำรุด เกรงว่าจะเกิออันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา สถานที่ใกล้โรงนำ้ตาลอุโมงค์ หมู่ 1
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 17 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)