ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1077
ผู้ร้อง นางกฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอสนับสนุนรถราง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์รถรางจากทางเทศบาลเพื่อนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเกษตรจังหวัด เข้าเยี่ยมและเปิดงาน เบี้ยวเขียวตำบลอุโมงค์ สถานที่สวน อ. ธาฎี กองเจริญ บ้านไร่ตะวันออก ม. 8 ในวันศุกร์ ที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 16.00 น. จุดรถที่ 4 แยกศาลา บ้านไร่ตะวันออก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 17 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1077 อนุเคราะห์รถรางสำหรับลงพื้นที่สวนลำไยเบี้ยวเขียวป่ กองสวัสดิการสังคม รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)