ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1076
ผู้ร้อง นาย สมิงจิรวงศ์ ณ เชียงใหม่
เรื่อง ถนนชำรุด
ข้อความ ขอให้ทางเทศบาลดำเนินการนำยางมะตอย หรือปูนซีเมนมาถมหลุม เนื่องจากเป็นทางสัญจร หลุมมีความลึกมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ตามบริเวณที่ได้วาดแผนที่ประกอบมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)