ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1075
ผู้ร้อง นายสมหวัง พิบาลแดง
เรื่อง ตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยไปตัดกิ่งไม้เนื่องจากพันเสาไฟหน้าบ้านนายเสนห์ อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ผ่าน ม.11 ตามแผนที่ ที่ได้วาดมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)