ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1074
ผู้ร้อง นายสมหวัง พิบาลแดง
เรื่อง ขอย้ายเสาต่อเติมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สอดคล้องให้เห
ข้อความ เนื่องด้วยคณะกรรมการได้มีความเห็นชอบย้ายเสาต่อเติมอาคารให้เหมาะสมกับสถานที่อาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกเข้าออกในอาคารให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมได้สะดวก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)