ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1073
ผู้ร้อง นายสมหวัง พิมลแดง
เรื่อง น้ำเน่าเหม็น
ข้อความ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกตรวจสอบน้ำเน่าเหม็น เดือดร้อนชาวบ้านเป็นอย่างมาก มีอาการหายใจไม่สะดวก อึดอัด อยากให้ผู้ประกอบการทำบ่อบำบัดให้ถูกต้อง บริเวณ โรงอบลำใยนางแก้วมา ชัยคำมินทร์ บ.แม่ร่องน้อย ม.11
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1073 น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)