ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1072
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ไฟกิ่งดับ
ข้อความ ไฟกิ่งหน้าบ้านประธานสภาดับ บริเวณปากทางกอม่วง ซอย22 จึงขอความอนุเคราะห์ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1072 ซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านประธานสภาฯ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)