ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1071
ผู้ร้อง นางเรวดี ศรีทิพย์
เรื่อง ต้องการแสงสว่าง(ไฟกื่ง 1 จุด)
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจตรวจสอบพื้นที่เพื่อจัดตั้งไฟกิ่งเพื่อส้รางแสงสว่างในพื้นที่ บริเวณ บ้านไร่ ม.8 ข้างร.ร.อุโมงค์วิทยาคม หน้าป่าช้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1071 ขอติดไฟกิ่งบ้านไร่ หมู่8 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 31 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)