ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1070
ผู้ร้อง นางสาวธัญญวัฒน์ สิงห์รีวงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือปัญหาต่าง ๆ ในซอยที่ 2 2
ข้อความ ข้าพเจ้าขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่จากเทศบาลช่วยไปช่วยเหลือดังนี้ 1. ตัดหญ้าบริเวณข้างทางจากซอยข้างคุ้มณกรณ์มาทะลุซอย 2 บ้านไร่ 2. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนตามข้อ 1 มีบางกิ่งเกี่ยวสายไฟและเกรงว่าจะเกิดอันตราย 3. เสริมไฟกิ่งบริเวณสามแยกซอย 2 มาทางถนนรถไฟเนื่องงจากมืดเวลากลางคืน 4. ตัดกิ่งแห้งต้นฉำฉาตรงสามแยกด้านในซอย 2 เกรงว่าจะหักโค่นแก่ผู้สัญจรไปมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 11 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)