ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1068
ผู้ร้อง นางจันทร์ดี อินตาใจ
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ช่วยไปซ่อมไฟกิ่งเสียมา 2 วันแล้วบริเวณจุดตรงข้ามอดีตเลขาโจ ซอยตัน ด้านทิศ ตะว้นตก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 09 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1068 ซ่อมไฟกิ่งตรงข้ามบ้ายเลขาโจ หมู่ 9 นายจีรัวฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 11 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)