ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1067
ผู้ร้อง น. ส.พรเพ็ญ เก็บเจริญ
เรื่อง ขอ รถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูน
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลลำพูนในวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 08.00น.ผู้ป่วยชื่อ นางทองเหรียญ กองตา บ้านอุโมงค์ ( ข้างร้านปิงซาลอน )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 09 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1067 ส่งผู้ป่วยไป​รพ.ลำพูน นายอนุพงค์​ คำเมืองลือ ดำเนินการเรียบร้อย 11 ส.ค. 2564
1067 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ในซอยร่มเย็น 5ฝา นายนิคม แก้วกองเครีอ ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564
1067 กำจัดผักตบชวาหลังตู้ยามป่าเห็ว ส.อ.ทรรศพงษ์​ ธรรมชาติ ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)