ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1066
ผู้ร้อง นายมนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอว่อมไฟกิ่งหมู่ 1 บ้านอุโมงค์ จำนวน 3 จุด 1 ปากทางเข้าซอย 8 ต้นที่ 1 ( ทางโค้งซอยบ้านจ่าอินทร ) 2. เสาไฟหน้าบ้านพ่อตื้อ จิโนสวัสดิ์ ซอย 10 3. ปากทางเข้าวัดอุโมงค์หลังซุ้มประตู เสาต้นที่ 2
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 06 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1066 ซ่อมไฟกิ่ง 3 จุด บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 11 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)