ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1065
ผู้ร้อง นายอนุพัฒน์ จิระปุญโญ
เรื่อง รถตู้คอนเทรนเน้อเกี่ยวกิ่งต้นไม้หักโค่น
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปตรวจสอบและดำเนินการแก่้ไขรถตู้คอนเทรนเน้อ เกี่ยวกิ่งไม้หักโค่นเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผูสัญจรไปมา บ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ กศน.อุโมงค์
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 06 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1065 ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์ลดโลกร้อน นายจีรวัฒน์ สุวรรณา รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)