ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1063
ผู้ร้อง นางสาว จุไรรัตน์ ทาอุโมงค์
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ปวย
ข้อความ ขอรถรับส่งผู้ป่วย วันที่ 10 ส.ค.64 ไปที่ร.พ.ลำพูน เวลา 8.30น. ผู้ป่วยชื่อ นายสุรศักดิ์ ทาอุโมงค์ บ้สนป่าลาน ทางแท็งน้ำอสม.
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 04 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1063 ส่งผู้ป่วยไป​ รพ.ลำพูน ส.อ.ทรรศพงษ์​ ธรรมชาติ ดำเนินการเรียบร้อย 10 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)