ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1062
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง 6 จุด
ข้อความ ได้รับแจ้งจากทางบ้านแม่ร่องน้อยมีไฟกิ่งชำรุด 6 จุด ตามแผนที่ีที่วาดมาด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 04 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1062 ซ่อมไฟกิ่งที่ดับ รวม 6 จุด นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)