ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1061
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย
ข้อความ เรียนคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอให้ช่วยสำรวจและตรวยสอบสาเหตุที่อาจให่้เกิดน้ำเน่าเสีย ดังนี้ 1. น้ำเสียจากบ่อบำบัดจากเตาอบลำไย(หรือไม่) 2.น้ำเสียจากกลุ่มเก็บลำไย ชำระล้างลำไย (หรือไม่) 3.น้ำขังนานไม่ไหลทำให้เกิดการเน่าเสีย(หรือไม่)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 04 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1061 น้ำเน่าเสียบริเวณน้ำแม่ร่องน้อย กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)