ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1060
ผู้ร้อง นางสาว พรเพ็ญ เก็บเจริญ
เรื่อง ขอรถรับ-ส่งผู็ป้วย
ข้อความ ขอรถรับส่งผู็ป่วยไป รพ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค.64 เวลา 8.00น. ผู็ป่วยชื่อนางทองเหรีญ กองตา บ้านอุโมงค์ ซ.12 ใกล้ร้านปิงซาลอน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 04 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1060 ส่งผู้ป่วยไป​ รพ.ลำพูน​ นายธีระพร​ กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 10 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)