ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1059
ผู้ร้อง ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ สิริปฐมรัตนกุล
เรื่อง ไฟกิ่งชำรุด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งไฟโคม) บริเวณสะพานหน้าวัดป่าเส้า รบกวนตรวจสอบและซ่อมแซมครับ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 03 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1059 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่งไฟโคม บริเวณสะพานหน้าวัด นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)