ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1058
ผู้ร้อง นางกฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปซ่อมไฟกิ่งในซอยบ้านนายนิรันดร อภิวงค์ ( หน้าสนามฟุตซอล )
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1058 ซ่อมไฟกิ่งในซอยบ้านนายนิรันดร อภิวงค์ ( หน้าสนามฟุ นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)