ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1057
ผู้ร้อง สท. ไกรฤทธิื หมื่นโพธิ์
เรื่อง ขอย้ายตำแหน่งภูมิทัศน์
ข้อความ ขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งภูมิทัศน์จากแยกบ้านลุงศรีจุมมาที่ อสม .ด้านทิสตะวันตก บ้านป่าเส้าเพื่อจะได้ เป็นอัตลักษณ์ที่ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)