ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1056
ผู้ร้อง นางเพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถรับส่งผู้ป่วย
ข้อความ ขอรถรับ-ส่งผู้ป่วยไปรพ.ลำพูนในวันอังคาร ที่ 3 ส.ค.64 เวลา 11.30 ผู้ป่วยขื่อ นายธนเดช มณีรัตน์ บ้านชัยสถาน เยื่องร้านก๋วยเตี๋ยวรสเผ็ด
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 02 ส.ค. 2564
เลขรับที่ 1056
ผู้ร้อง lสท.ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธฺ์
เรื่อง ขอเปลี่ยนรูปแบบสะพารข้ามลำน้ำปิงห่าง
ข้อความ ขอเปลี่ยนรูปแบบโครงการข้ามลำน้ำปิงห่างจากสะพานไม้เป็นสะพานข้ามแบบเหล็กตามงบประมาณเดิม และสร้าง ณ.จุดเดิมทั้งสองแห่ง
ประเภทการร้องขอ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1056 รับส่งผู้ป่วยไป รพ.ลำพูน นายวิทยา จิตหัตถะ ดำเนินการเรียบร้อย 03 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)