ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1054
ผู้ร้อง นางวันดี พรหมวงค์
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปซ่ิอมแซมไฟกิ่ง บริเวณหลังสถานีอนามัย ซ.7 บ้านป้าวันดี
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 02 ส.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1054 ซ่อมไฟกิ่งบริเวณหลังสถานีอนามัย ซ.7 บ้านป้าวันดี นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 13 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)