ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1053
ผู้ร้อง นางคนืงนิจ นันแปง
เรื่อง ขอช่วยตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำไม่ทัน
ข้อความ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมขังซึ่งงท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กทำให้น้ำระบายไม่ทันและทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)