ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1052
ผู้ร้อง นายศักดา แหล่ออุโมงค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดแต่งกิ่งไม้ ในซอย 2 บ้านไร่ และตัดแต่งกิ่งไม้ถนนเรียบลำน้ำร่ิงเชี่่ยว ฝั่งตะวันออก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 30 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)