ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1051
ผู้ร้อง นายดิเรก กันทาเจริญ
เรื่อง ฝนตกน้ำท่วม
ข้อความ ขอให้ช่วยขุดท่อระบายน้ำให้ลึกกว่าเดิม เพราะเวลาที่ฝนตกน้ำระบายลงท่อไม่ทัน ทำให้ไหลย้่อนเข้ามาท่วมบ้านทุกครั้งและยังมีการวางท่อประปาหมู่บ้านในท่อระบายน้ำทำให้น้ำไหลไม่ทัน
ประเภทการร้องขอ ด้านสาธารณภัย
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 30 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)