ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1050
ผู้ร้อง นางวิไลวรรณ สวนกัน
เรื่อง ขอติดตั้งชื่อปากซอย
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยจัดทำป้ายชื่อปากซอยที่ 14 ถนนป่าเห็ว - ริมปิง เนื่องจากชำรุดมานานแล้วและหายไปทำให้เกิดปัญหาเวลาหาชื่อเข้าซอย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 29 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)