ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1049
ผู้ร้อง ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง ซอย.9 ตรงข้ามปากทางกอม่วง ม.2 เสาไฟต้นที่4 จากปากซอย เนื่องจากประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)