ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1048
ผู้ร้อง ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้า
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทางถนน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าข้างทางถนน ตั้งแต่บริเวณ 4 แยก ร้านคาป้าพิน ลุงเนียม บ้านป่าเส้าไปจนถึง 4 แยก ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 27 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1048 ขอตัดหญ้าริมถนน กองสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อย 03 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)