ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1047
ผู้ร้อง สท บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง น้่ำท่วมขัง ท่อน้ำอุดตัน เสาไฟฟ้าเอียงจะล้ม และขอค
ข้อความ เนื่องด้วยได้รับแจ้งว่าร่องน้ำตื่นเขิน ท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้ไร่สวน พืชฝักตายให้เจ้าหน้าที่ที่เกัี่ยวข้องลสำรวจเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้กับพี่น้อง ม.8 และขอความอนุเคราะห์ใช้รถแม็คโครขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)