ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1046
ผู้ร้อง สท.บุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ลำเหมืองตื้นเขินมีวัชพืชจำนวนมาก
ข้อความ ขอให้สำรวจเพื่อนำรถแม็คโครขุดลอกจากเขต ม.10 ไปถึงม.9 บริเวณหลังศูนย์โตโยต้า และข้างศูนย์โตโยต้า ด้านทิศเหนือ-หลังปั๊มน้ำมันปิโตนัสตลอดสาย เพื่อรองรับน้ำหลาก
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 23 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)