ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1045
ผู้ร้อง นายบดินทร์ เอี่ยมสนธิ
เรื่อง ขอรถฉีดน้ำไปล้างตลาดเช้าป่าเห็ว
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลทำการฉีดล้างตลาดเช้าป่าเห็ว หมู่ 7 ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น.พร้อมกันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยกำกับและดูแลการดำเนินงานให้ด้วย เนื่งจากช่วงนี้โรคโควิด 19 ได้ระบาดเพิ่มมากขื้น ขอขอบพระคุณมา ณ .ที่นี้ด้วย
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 22 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1045 ล้างตลาดเช้าป่าเห็ว นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 23 ก.ค. 2564
1045 ล้างตลาดเช้าป่าเห็ว นายอนุพงศ์​ คำเมืองลือ ดำเนินการเรียบร้อย 03 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)