ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1043
ผู้ร้อง นางมยุรา สุริยะมะโน
เรื่อง ขอช่วยซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลช่วยซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางมยุรา สุริยะมะโน บริเวณถนนเลียบราง รถไฟบ้านเชตวันหนองหมู
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 21 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)