ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1042
ผู้ร้อง นางอุดมลักษณ์ ประเที่ยง
เรื่อง ขอรถเทศบาลไปรับผู้ป่วยกลับบ้าน
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้านในวันพุธ ที่ 21 ก.ค. 64 ส่วนเวลาจะโทรแจ้งให้ทราบ ผู้ป่วยชื่อนายอำพล ประเที่ยง
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 21 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1042 รับส่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลลำพูน นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 21 ก.ค. 2564
1042 รับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาลลำพูน นายธีระพร กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 23 ก.ค. 2564
1042 รับผู้ป่วยออก​รพ.ลำพูน นายธีรพร​ กิ่งอุโมงค์ ดำเนินการเรียบร้อย 03 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)