ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1041
ผู้ร้อง นายแก่้วมูล กันทะสาม
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอเจ้าหน้าที่ทางเทศบาลช่วยไปซ่อมไฟกิ่งบริเวณหน้าบ้านเนื่องจากเสียมาสามวันแล้วบ้านผู้ขออยู่ใน ซ . 4 เลี้ยวเข่้าตรงร้านค้านเรศ ( L L ) ไป 20 เมตร ตรงไปเลี้ยวขวาเสาไฟต้นที่ 1 (บ้านลุงมูลป่าเส้า)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 20 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)