ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1040
ผู้ร้อง นาง เพ็ญสินี ศิลป์สุวรรณ
เรื่อง ขอรถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้าน
ข้อความ ขอรถรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลำพูนกลับบ้าน วันที่ 20 กค.64 (เวลาจะโทรแจ้งให้ทราบ) ผู้ป่วยชือ นายธนเดช มณีรัตน์ บ้านชัยสถาน ม.10
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1040 สำนักปลัด รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ก.ค. 2564
1040 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ดำเนินการเรียบร้อย 20 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)