ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1039
ผู้ร้อง สท.กฤษณา คำภีระบุรี
เรื่อง แจ้งขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งในซอย หน้าบ้านนางแสงหล้า เลาะเหล่างาม บ้านป่าเส้า
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1039 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)