ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1038
ผู้ร้อง สท. สวัสดิ์ อุ่นอุโมงค์
เรื่อง ไฟกิ่งเสีย
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้าน นาย ถา ตาไชยวงค์ บ้านแม่ร่องน้อย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1038 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)