ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1037
ผู้ร้อง ร.ต.ครรลดา พุทธา
เรื่อง ขอเอกสารใบคำร้องเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อความ ขอเอกสารที่เคยมาเขียนคำร้องตามรายการดังนี้ 1 .ขอคลิปเสียงการประชุม 18 มิ.ย. 64 2. สำเนาสรุปผลการประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1037 ขอเอกสารใบคำร้องเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเรียบร้อย 28 ก.ย. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)