ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1036
ผู้ร้อง นางปาลิตา วงคืสุบรรณ
เรื่อง ขอรถน้ำเพื่อฉีดล้างทำความสะอาดองค์การตลาดกลางป่าเห
ข้อความ เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์โรคโควิด -19 ได้แพร่ระบาด จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลช่วยนำรถ ฉีดน้ำไปฉีดล้างทำความสะอาดในวันอังคาร ที่ 20 ก.ค. 64 ช่วงเวลา 09 .00 น.
ประเภทการร้องขอ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดเทศบาล
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1036 นายเจษฎา จิตรธรรม ดำเนินการเรียบร้อย 20 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)