ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1035
ผู้ร้อง นายธีราศักดิ์ ถาวร
เรื่อง ขอซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลช่วยไปสำรวจท่อระบายน้ำในถนน ซ .22 บ้านกอม่วงที่เพิ่งสร้างใหม่ ซิ่งตอนนี้มีปัญหาดินทรุดตัวทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อและไม่สะดวกต่อการสัญจรไปมา
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 19 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)