ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1034
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ย้ายเสาไฟจำนวน 2 ต้น อ
ข้อความ ย้ายเสาไฟจำนวน 2 ต้น บริเวณปากทางซอย 7 ข้างอนามัย(รพ.สต) ม.1 บ้านอุโมงค์ ตามรูปภาพที่แนบมาด้วย 3 รูปถ่าย เนื่องจากต้องการให้เสาไฟไปอยู่แนวเดียวกัน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1034 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)