ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1033
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณานำรถกระเช้าปลดสายไฟเก่า
ข้อความ ขอความกรุณานำรถกระเช้าปลดสายไฟเก่า เนื่องจากการไฟฟ้าได้ทำการย้ายเสาไฟฟ้าใหม่แล้ว จึงจำเป็นต้องปลดสายไฟเก่าออกเกรงเกิดอันตราย โดยอยู่ในบริเวณบ้านพ่อตุ๋ย ก้อนแก้ว ม.8 0951781052
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1033 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564
1033 ปลดสายไฟบ้าน พ่อตุ๋ ก้อนแก้ว บ้านไร่หมู่8 นายจีรวัฒน์ สุวรรณา ดำเนินการเรียบร้อย 11 ส.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)