ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1032
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง และตัดแต่งกิ่งไม้ในบริเวณเดียวกัน
ข้อความ ขอซ่อมไฟกิ่งหน้าบ้านนางแก้วลา บุญตันเจริญ ม.1 บ้านอุโมงค์ พร้อมกับตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณข้างๆเสาไฟกิ่งที่เสีย
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1032 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)