ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1031
ผู้ร้อง นายธนภัทร กันยา
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าช่วยตัดแต่งกิ่งไม้
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์นำรถกระเช้าช่วยตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าวัดป่าเส้า บริเวณต้นมะขาม ข้างปิงห่าง ขัวแม่บัว ตัดแต่งกิ่งที่ลุกล้ำถนน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1031 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)