ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1030
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอคาวมอนุญาตย้ายเครื่องเสียงตามสายของเทศบาล
ข้อความ ขอคาวมอนุญาตย้ายเครื่องเสียงตามสายของเทศบาล และหมู่บ้าน จากชั้น2 นำลงไปไว้ชั้นล่าง เพื่อนำมาปรับติดตั้งในอาคาร อสม. ม.11 ไม่สะดวกต่อการประกาศข่าวสารได้
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564
เลขรับที่ 1030
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องเสียงตามสาย
ข้อความ ขอย้ายเสียงตามสายของเทศบาลและของหมู่บ้าน นำมาติดตั้งจากชั่น 2 มาไว้ชั้นล่างของอาคาร อ.ส.ม หมู่ 11 บ้านแม่ร่องน้อย เพราะชั้นบนเป็นที่ทำงานของกองทุนหมู่บ้านไม่สะดวกต่อการทำงาน ของกองทุน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1030 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)