ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1029
ผู้ร้อง นายบุญส่ง สุวรรณ
เรื่อง น้ำท่วมขังในบ้าน,สวน และในลำเหมืองส่งกลิ่นเหม็น
ข้อความ น้ำท่วมขังในบ้าน,สวน และในลำเหมืองส่งกลิ่นเน่าเหม็น จึงใครขอ 1.ขุดลอกรางระบาบน้ำหน้าบ้าน นายคำอ้าย ศรีธิหล้า-นายสุชาติ วงศ ฺสถาน ตลอดแนว 2. ขุดลอกลำเหมืองจากบ้านนายลอง มณีขัต ถึงข้างบ้ นางดารุณี กันทะอุโมงค์ ตลอดแนว 3.ขุดลอกลำเหมืองจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ถึงบ้านนายเสนห์ หล้าปินตาติดลำน้ำกวงตลอดแนว 4.ขุดดินหน้าท่อหน้าศูนย์ไปรษณี และขุดดินหน้าบ้าน นายบุญทา เจตะวัน (ซุปเปอร์ไฮเวย์) 5.ให้แก้ไขประตูปิดเปิดน้ำทุกจุดสายในหมู่บ้านแม่ร่องน้อย เพื่อไม้ให้น้ำได้้ท่่วมขัง และเฝ้าระวังน้ำจากน้ำแม่กวงไหล่เข้าหมู่บ้าน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 16 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1029 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564
1029 นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)