ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1028
ผู้ร้อง นางสาว เกษศริน ไชยนำบิน
เรื่อง ขอซ่อมไฟกิ่ง
ข้อความ ขอความกรุณานำเจ้าที่มาซ่อมไฟกิ่งที่ชำรุดบิรเวณหน้าร้าน น้องอ้วนเหล้าตอง หมู 9
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 15 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1028 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)