ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1027
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ขอความกรุณาตัดหญ้า-ต้นไม้เล็ก
ข้อความ ขอความกรุณาตัดหญ้า-ต้นไม้เล็ก ริมถนนทั้ง 2 ข้างทาง (ต้นกระถิ่น) ต้นไม้ในบริเวณ2ข้างทางรวมถึงต้นหญ้าที่ขึ้นมาปกคลุมถนน ทำให้ถนนแคบรถสวนกันลำบาก ตั้งแต่บริเวณ ม.2 กอม่วง บริเวณเชิงสะพานข้างเหมืองเก้าศอกจนสุดซอยและทางไปบ้านหัวฝ่ายต.หนองช้างคืน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1027 กองสาธารณสุขฯ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)