ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1026
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ซ่อมไฟกิ่ง 2 จุด
ข้อความ ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟกิ่ง 2 จุด จุดที่1 บริเวณข้างวัดอุโมงค์ทางทิศเหนือ ตรงข้ามกำแพงวัด จุดที่ 2 บริเวณไฟกิ่งต้นสุดท้าย หน้าสวน สท.ฉลองชัย ปัญเจริญ (ถนนเส้นหลังป่าช้า)
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1026 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)