ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุโมงค์

รายละเอียดการร้องขอ

เลขรับที่ 1024
ผู้ร้อง สท.มนตรี ขันศรี
เรื่อง ถนนพังเป็นหลุมบ่อทำให้น้ำขัง
ข้อความ ขอความกรุณาซ่อมถนนที่เป็นหลุมบ่อ-น้ำขัง บริเวณซอย7 ม.1 ข้างอนามัยบ้านอุโมงค์ ขอหินคลุกใส่บริเวณดังกล่าวตามภาพถ่ายที่แนบมา เส้นทางเป็นลูกรัง ชาวบ้าน-ชาวสวนสัญจรไปมาเป็นอันตรายอย่างมาก จึงขอความกรุณาอย่างเร่งด่วน
ประเภทการร้องขอ ด้านอื่นๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง
วันที่ร้องขอ 14 ก.ค. 2564

สถานะการดำเนินการ

ลำดับ เรื่อง ผู้ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1024 กองช่าง รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ค. 2564

ย้อนกลับ

© สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ 2021 (Demo)